HOME

CONCEPT

EISEN

INFO

CONTACT

Welkom bij ROCA-BHR!
Vanaf 2002 plaatsen wij met groot succes volgens de methode ROCA-BHR buitenlandse verpleegkundigen in Nederlandse verpleeghuizen.
In een tijdperk waarin kennis en producten steeds sneller verouderen, werkwijzen complexer worden en steeds vaker veranderen zal iedereen zich doorlopend nieuwe kennis en vaardigheden eigen moet maken om (nieuw) werk te krijgen en te behouden (Strategie van Lissabon – 2000- ).
De programma's van ROCA-BHR beantwoorden hieraan, omdat er kennisuitwisseling plaats heeft met beroepsbeoefenaren uit ander Europese landen en er een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de gewenste Europese arbeidsmobiliteit.

Win-Win
De werkwijze van ROCA-BHR brengt winnaars. De buitenlandse vakkrachten zijn in staat hun kennis te vergroten tijdens betaald werk. De deelnemende bedrijven weten zich in een tijd van vergrijzing en ontgroening verzekerd van een jaarlijkse instroom van goed gekwalificeerde jonge medewerkers.

Wil je meer informatie? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Website © ROCA-BHR 2011 Disclaimer