HOME

CONCEPT

EISEN

INFO

CONTACT

ROCA-BHR stelt wel een paar eisen...
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is van belang om in aanmerking te kunnen komen voor de door ROCA-BHR georganiseerde trajecten. In jouw land van herkomst worden daarvoor cursussen Nederlandse taal, communicatie en basiskennis van de Nederlandse cultuur gegeven. De duur van die cursussen verschilt per beroep, studiegebied en project. De gemiddelde duur is ongeveer 7 tot 8 maanden voltijd. Waar mogelijk doen we dit in deeltrajecten zodat je tussendoor al geld kunt gaan verdienen. Einddoel is Nederlands op tenminste CEF-niveau B-1. Na het succesvol afsluiten van deze taalcursus word je geacht de Nederlandse taal en cultuur voldoende te beheersen om in Nederland te kunnen wonen, werken en verder te studeren. Je bent nu klaar om binnen jouw vak professioneel te kunnen functioneren.

Binnen de te maken afspraken is de Nederlandse werkgever bereid het grootste deel van de opleidingskosten aan jou terug te betalen.

Voorbehoud
Deelname aan de ROCA-BHR trajecten is onder het voorbehoud dat je de Nederlandse taal (in geval van sommige vakgebieden ook Engels) voldoende beheerst om in Nederland succesvol te kunnen gaan studeren en werken.
Ingeval van aspirant beroepsbeoefenaren gelden als verdere voorwaarden dat er voor jou in Nederland een werkervaringsplaats in jouw vakgebied beschikbaar is en het Nederlandse centrum voor werk en inkomen (CWI) een vergunning voor het invullen van de werkervaringsplaats zal afgeven.

Website © ROCA-BHR 2011 Disclaimer